Пълно счетоводно обслужване на база месечен абонамент

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, осигуряващо нормалното функциониране на бизнеса според изискванията на местното законодателство.

Дружеството ни обслужва клиентите си на базата на месечен абонамент.

Услугите, които извършваме, включват:

 Осчетоводяване на всички месечни операции; изходящи и входящи фактури; банкови и касови движения;

 Изготвяне на ведомост за заплати; подаване на информацията, свързана с лицата на трудови и граждански договори към НАП; изготвяне на плащания на осигуровки и данък;

 Подаване на ДДС и VIES, възстановване на данъчен кредит;

 Банкови извлечения, отчитане на амортизации, отчитане на заеми и лихви, авансови отчети на подотчетни лица, командировки;

 Подаване на отчети, отчетни форми и документи към Националния Осигурителен Институт, Националния Статистически Институт, Българска Народна Банка и други институции;

 Подаване на годишна данъчна декларация  и отчети към Агенция по вписванията и Търговски регистър, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал и др.

 

При поискване бихме се ангажирали и с подобни задачи:

 Онлайн банкиране, въвеждане на плащания;

 Кореспонденция с клиентите по повод забавени плащания;

 Изготвяне на платежни нареждания към доставчиците по месечен график;

 Изготвяне на пълно досие на служителите – трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, препоръки, длъжностни характеристики, документи по прекратяване на договори и др.;

 Участие в изготвяне на документация по кандидатстване за допълнително финансиране.

 Ще се радваме да помогнем, в случай, че все още не сте регистрирали фирмата си. Споделете бизнес идеията си и ние ще Ви препоръчаме най-подходящия вариант от счетоводна гледна точка. Моля, попълнете нашата бланка „Поискайте оферта" и ние ще изпратим отговор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах